Banner forside, Norsk Polarhistorie

Om polarhistorie.no

Faste spalter

«Min polarhelt» og «Baltos bilde» er faste spalter hvor det presenteres polarhelter og bildeskatter.

Harald Ulrik Sverdrup

Smakebit fra arkivet:

Sverdrups dagbøker

Harald Ulrik Sverdrup 1888–1957. Oseanograf, meteorolog, og polarforsker. Scannede dagbøker fra bl. annet Maudekspedisjonen, Nautilus-ferden, NSBX-ekspedisjonen og ekspedisjon til Svalbard.

Les mer