Banner forside, Norsk Polarhistorie

Umberto Nobile – luftskipseksperten som vart polarhelt

Amundsens uvenskap

Møtet med Amundsen skapte likevel komplikasjonar Nobile fekk stri med. I Noreg spreidde Amundsen og andre nordmenn vondsinna rykte om italienarane etter ekspedisjonen. Amundsen meinte blant anna at Nobile var forfengeleg, hovmodig og innbilsk, ein skrythals og tåpeleg drømmar, uniformsgal, nervøs, latterleg og bortskjemt, og ein ubrukeleg navigatør. Slikt festa seg blant nordmenn, og vart ståande uimotsagt til 1970-talet i landet vårt. Hetsen mot Nobile hadde særleg to grunnar; Nobile var Benito Mussolini sin fascistiske ”champion” etter bragda, og i kampen for ære etter seglasen hadde Nobile utfordra Amundsen. Han hadde konstruert, bygd og ført Norge til målet, men det var det få blant den norske skaren som ville gi han ære for. Amundsen var helten.

Urettvis behandling av Nobile
I tillegg var det fleire episodar før, under og etter ekspedisjonen som hadde provosert Amundsen, noko han la ut om i boka ”Mitt liv som polarforsker” i 1927. Amundsen hadde heile tida ønskt å gjøre Nobile mindre viktige under planleggingsprosessen, blant anna ved å avgrense Nobile sin innverknad på ekspedisjonen. Først var det krangel om Nobile sitt namn skulle vere med som ein del av ekspedisjonsnamnet. Så vart det maktkamp om talet på italienarar ombord på luftskipet under ferda. Amundsen ville ha med så mange nordmenn som råd, men det var ikkje plass til meir enn 16 mann om bord. Nokon måtte vike, og Nobile måtte gje seg. Amundsen fekk med ein eigen navigatør, Hjalmar Riiser-Larsen for å vere om bord ved sida av Nobile, og sjølv spelte Amundsen ei passiv rolle både under turen over polpunktet og i samband med førebuingane. Han sat mest i ein stol å såg ut vindauget eller sov då dei segla over polarområda. Dersom ein vurderer ekspedisjonen er det rett å seie at Nobile teikna, konstruerte og førte luftskipet over Nordpolen, og at han fekk lite ære for det blant nordmenn. Det følte Nobile var urettvist. Han var noko meir enn ein drosjesjåfør for Amundsen.