Banner forside, Norsk Polarhistorie

1909:
Feltzoologen Johan Koren foretok en reise fra Nome, Alaska over Beringstredet og Diomedesøyene til Tsjuktsjerhalvøya.

Observerte fugler og samlet egg og skinn, og ble regnet som den første i verden som lokaliserte hekkeplass til den svært sjeldne skjesnipen. nye innsamlingsreiser i Alaska og Tsjuktsjerhalvøya i 1910.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie